Kalite, İş Sağlığı ve Çevre Politikaları

KALİTE POLİTİKASI

Kulak İnşaat A.Ş kendi müşterilerinin ihtiyaçlarını daima karşılamaktadır.

Kulak İnşaat A.Ş inşa edeceği tesislerin;

  • Vaat edilen özelliklerine uyacağını 
  • Zamanında tamamlanacağını 
  • Bütçe durumunu tamamlayacağını garanti etmektedir.

Kulak İnşaat A.Ş, uygulamalarıyla ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Şartlarına tam olarak uyan Kalite Yönetim Sistemi uygulamasını sürdürürken kaliteye olan bağlılığını gözler önüne serecektir. Kulak İnşaat Şirketi:

  • Kalite Yönetiminin öneminin farkındadır. 
  • Bütün çalışanları, kaynak sağlayıcıları ve alt-yüklenicilerini Kalite Sisteminin gereklerine uyması gerektiğini tavsiye eder bunun için gerekli teminatları sağlar. 
  • Yönetim denetimini, Eğitimi ve Denetimin kendi işletmesinde etkin bir şekilde yerine getirilmesi için iyileştirmeler yapar ve bunları müşterilerin, kaynak sağlayıcıların ve çalışanların faydalanacağı şekilde düzenler.

ÇEVRE POLİTİKASI

Kulak İnşaat Şirketi iyi dostluk ilişkilerinde, faaliyetlerinin çevresel etkilerinin sürekli değerlendirilmesinde, malzeme ve diğer konularda güvence sağlamayı taahhüt etmektedir. Kulak inşaat olarak Biz çevreye (dolaylı ve dolaysız olarak) olumsuz etkisi muhtemelen daha az olan sistem ve malzemeleri istihdam etmekteyiz. Biz zararlı ürünleri faydalı ürünler ile ikame ederek çevresel stratejileri garanti ediyoruz. Tüm projelerimiz ekonomik gelişmeler doğrultusunda çevre korumaya dair yayınlanmış kanun hükümlerine uygundur.

Her çalışanımız çevreyi koruma ve daha da yaşanılır hale getirme konusunda kendini sorumlu hissetmektedir. Yönetim politikalarımız çalışanlarımızı, alt yüklenicilierimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda ve olası çevre kirliliği tehlikelerine karşı gereken hassasiyeti göstermeye özendirecek şekilde düzenlenmiştir .

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Kulak İnşaat A.Ş.’nin yönetim kadrosu, şirket yönetimi altındaki kendi çalışanlarının ve şantiyede çalışan diğer tüm kadrosunun sağlıklı ve güvenli ve zarar görmeden çalışabilmelerinin garanti altına alınmasına büyük ölçüde öncelik tanır. Bu politikanın amacı; yaralanmaları, diğer gereksiz kayıpları, mesuliyeti azaltmak ve çevreyi korumaktır. Bu politika üç sütunun uygulanması üzerine kurulmuştur.

  1. Kazaları ve riskleri belirlemek ve kontrol etmek için iyi eğitilmiş güvenli personel ile titiz bir iş süreci kullanma 
  2. Sağlık ve güvenliğin sürekliliğini garanti altına alan idari sorumluluklar zincirinin şirketin iş prensipleri ve yönetiminin ana değerleri olarak kalması. 
  3. Tüm projelerimizde çalışanlarımızın güvenlik ve sağlık prosedürlerine riayet etmelerini taahhüt edebilmemize olanak veren çift yönlü iletişim ağı.

Kulak İnşaat A.Ş. güvenlik prosedürlerinin ve yönetiminin en iyi şekilde devam ettirilebilmesi için birçok sertifikalandırma kuruluşuyla iş birliği içerisinde çalışmaktadır. OHSAS 18001 sertifikamız, yapılanmamız, prosedürlerimiz ve çalışma şeklimizin gerekli güvenlik kaidelerine riayet ettiğini açıkça göstermektedir. Ayrıca her inşaat alanımız için kendine has tehlikeleri, riskleri ve özel durumlarına göz önünde bulundurularak yeni bir güvenlik yönetmeliği hazırlamaktayız. Bu yönetmelik genel güvenlik yönetmeliğiyle birlikte herkes tarafından görülebilecek yerlerde afişe edilmektedir.