İştiraklerimiz

KLK Yapı AŞ

KLK Yapı AŞ

Kulak İnşaat A.Ş.'nin %100 iştiraki olan KLK YAPI A.Ş., gayrimenkul sektöründe uzmanlaşmış teknik ve idari bir kadro oluşturularak 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur. KLK Yapı'nın vizyonu, 70 yıllık inşaat tecrübesini, yenilikçi ve dinamik bir yönetim anlayışı ile birleştirip Türkiye'nin en çok tercih edilen yaşam alanı üreticileri arasına girmektir.

Bu vizyonla yola çıkan KLK Yapı'nın misyonu yaşam kalitesini yükselten, çevreye uyumlu projeler geliştirip, projelerini inşa ederken çalışan güvenliği ve sağlığından ödün vermeden müşteri memnuniyetinde satış öncesi ve sonrasında devamlılık sağlamaktır..

Akşar Nazar

Akşar Nazar

Akşar Regülatörü ve Nazar HES projesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde, Sutopu Deresi üzerinde bulunmaktadır. Bu dere üzerinde toplam 1000.10 km2 yağış alanına sahip olan Akşar Regülatörü, Nazar HES'e su çevirmektedir. Akşar Regülatörü ve Nazar HES Projesi, Bitlis il merkezi güneydoğusunda, Van Gölü’nün güneyinde yer alan Hizan İlçesine bağlı Akşar Belediyesi sınırları içerisinde Sutopu Deresi üzerinde 1025.00‐1125.00 m kotları arasında planlanan hidroelektrik enerji projesidir. Proje alanı Doğu Anadolu Bölgesinde Bitlis İli Hizan İlçe sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli VAN‐L48‐c2 no’ lu paftanın 42° 25´ 30"‐42° 29' 30" doğu boylamları ile 38° 08' 00"‐38° 12' 00" kuzey enlemleri arasında, Hizan İlçesinin 7 km güneydoğusunda yer almaktadır. Proje tesislerinden "Akşar Regülatörü"; Hizan İlçe Merkezinin yaklaşık 6 km güneydoğusunda, Akşar Nahiye Merkezinin 3 km kuzeyinde, Mimisilah sırtı mevkiinde Sutopu Deresi üzerinde 1113.00 m talveg ve 1125.00 m kret kotunda beton ağırlık gövde tipinde tesis edilecektir. "Nazar Hidroelektrik Santralı" ise Hizan ilçe merkezinin 9.5 km güneyinde, Akşar nahiye Merkezinin 6 km güneybatısında, Deliktaş Mahallesi mevkiinde, Kesen Dere ile Sutopu Deresinin devamı olan Nazar Deresi birleşim noktasının mansabında, Kesen Deresinin sağ sahilinde yaklaşık 1025.00 m kotlarında yer almaktadır.

Gürüz Elektrik

Gürüz Elektrik

Kulak Grubu’nun Enerji sektörüne süregelen ilgisi sonucu 2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu öncesinde de çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla beraber, esas olarak 2007 yılında bu konuda Ankara Bölge Müdürlüğü bünyesinde bir bölüm kurulması ile yeni bir döneme girilmiştir. Çalışmalar özellikle yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaşarak, bu konuda projeler oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir. Firma nezdinde özel bir konuma sahip olan Hidroelektrik Santraller (HES) için Sivas/Eğerci bölgesinde, bir pilot proje seçilerek 2009 yılında fiili olarak sektöre adım atılmıştır. Pilot projemiz, Gürüz Elektrik Üretim Ltd Şti (Bir Kulak firmasıdır) bünyesindeki Tuztaşı HES olup, Gücü 1.6 MW, öngörülen yıllık elektrik üretimi de 8.000.000 kWh’dir. Pilot projenin yapım süreçleri devam ederken, bir yandan da yeni yatırımlar için hedeflenen özelliklerdeki projeler değerlendirilmektedir.

Firma, HES’lerin yanı sıra Güneş Enerjisi Üretim sistemlerine de ilgi duymakta, bu konudaki teknolojik araştırmaların yanı sıra, çeşitli projelerin fizibiliteleri üzerinde çalışmaktadır.

HES’lerin projelendirilmesinde çalışılan nitelikli bir Proje Mühendislik firmasının yanı sıra, gerekli durumlarda; hidroloji, jeoloji, formülasyon, optimizasyon ile yapım maliyetleri konularında uzman, çeşitli danışmanlar vasıtasıyla projelerin ileri çalışmaları yapılmaktadır.

KLK Elektrik

KLK Elektrik

Tefenni-Burdur bölgesinde güneş enerjisinden enerji üretmek için kurulmuştur.